VZ99 logo

Privacy Policy

Cập nhật lần cuối: 15 tháng 4 năm 2024Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và thông báo cho bạn về quyền riêng tư của bạn và cách pháp luật bảo vệ bạn.Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này.

Diễn giải và Định nghĩa

Diễn giải

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có ý nghĩa được định nghĩa trong các điều kiện sau đây. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể liệu chúng xuất hiện dưới dạng số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Cho mục đích của Chính sách bảo mật này:
 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo ra cho bạn để truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Liên kết có nghĩa là một thực thể kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó "kiểm soát" có nghĩa là sở hữu 50% hoặc hơn số cổ phiếu, cổ phần hoặc chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu để bầu cử giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
 • Công ty (được gọi là "công ty", "Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Của chúng tôi" trong Thỏa thuận này) là Công ty VZ99 Việt Nam.
 • Cookies là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính của bạn, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác bởi một trang web, chứa chi tiết lịch sử duyệt của bạn trên trang web đó giữa các ứng dụng của nó.
 • Quốc gia có nghĩa là: Việt Nam
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến cá nhân được xác định hoặc có thể xác định được.
 • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ người tự nhiên hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được thuê bởi Công ty để tạo điều kiện cho Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty trong việc phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Dữ liệu Sử dụng đề cập đến dữ liệu được tự động thu thập, được tạo ra bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng Dịch vụ chính mình (ví dụ: thời gian truy cập trang).
 • Trang web đề cập đến VZ99 Việt Nam, có thể truy cập từ https://vz99dangky.com
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc thực thể pháp lý khác mà cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, tùy theo trường hợp.

Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Các loại Dữ liệu được Thu thập

Dữ liệu Cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân có thể xác định được để liên hệ hoặc xác định bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn vào:
 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.Dữ liệu Sử dụng có thể bao gồm thông tin như Địa chỉ Giao thức Internet của Thiết bị của Bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, thời gian và ngày của việc truy cập của Bạn, thời gian đã dành trên những trang đó, những nhận dạng độc nhất của thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua một thiết bị di động, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn vào, loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của bạn, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, các nhận dạng độc nhất của thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua một thiết bị di động.

Công nghệ Theo dõi và Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là các bước, thẻ và mã script để thu thập và theo dõi thông tin và để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ mà chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:
 • Cookies hoặc Cookies Trình duyệt. Một cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của Bạn. Bạn có thể chỉ dẫn trình duyệt của Bạn từ chối tất cả Cookies hoặc báo hiệu khi một Cookie đang được gửi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookies, có thể Bạn sẽ không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối Cookies, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookies.
 • Beacons Web. Một số phần của Dịch vụ của chúng tôi và email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là beacons web (còn được gọi là clear gifs, pixel tags và single-pixel gifs) cho phép Công ty, ví dụ, đếm người dùng đã truy cập những trang đó hoặc mở một email và cho các thống kê trang web liên quan khác (ví dụ: ghi lại sự phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).
Cookies có thể là "Persistent" hoặc "Session" Cookies. Cookies Persistent vẫn tồn tại trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ngoại tuyến, trong khi Cookies Session sẽ bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web của mình.Chúng tôi sử dụng cả Cookies Session và Persistent cho các mục đích được thiết lập dưới đây:
 • Cookies Cần thiết /Cần thiếtLoại: Cookies SessionQuản lý bởi: Chúng tôiMục đích: Những Cookies này là cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và để bạn có thể sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận của tài khoản người dùng. Nếu thiếu những Cookies này, các dịch vụ mà Bạn đã yêu cầu không thể được cung cấp, và chúng tôi chỉ sử dụng những Cookies này để cung cấp cho Bạn các dịch vụ đó.
 • Chính sách Cookies / Cookies chấp nhận thông báoLoại: Cookies PersistentQuản lý bởi: Chúng tôiMục đích: Những Cookies này xác định xem người dùng đã chấp nhận việc sử dụng cookies trên Trang web hay không.
 • Cookies Chức năngLoại: Cookies PersistentQuản lý bởi: Chúng tôiMục đích: Những Cookies này cho phép chúng tôi nhớ các lựa chọn mà bạn thực hiện khi bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như nhớ thông tin đăng nhập của bạn hoặc ưa thích ngôn ngữ. Mục đích của những Cookies này là cung cấp cho Bạn một trải nghiệm cá nhân hóa hơn và tránh việc Bạn phải nhập lại các ưa thích của mình mỗi khi Bạn sử dụng Trang web.
Để biết thêm thông tin về các cookies chúng tôi sử dụng và các lựa chọn của bạn liên quan đến cookies, vui lòng truy cập Chính sách Cookies của chúng tôi hoặc phần Cookies của Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Việc Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:
 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm theo dõi việc sử dụng của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý Tài khoản của Bạn: để quản lý Đăng ký của Bạn làm người dùng của Dịch vụ. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp có thể cho phép bạn truy cập vào các tính năng khác nhau của Dịch vụ mà có sẵn cho bạn như một người dùng đã đăng ký.
 • Đối với việc thực hiện một hợp đồng: sự phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua hàng cho các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với chúng tôi thông qua Dịch vụ.
 • Để liên lạc với Bạn: Để liên lạc với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy ứng dụng di động về cập nhật hoặc thông tin liên quan đến chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã ký hợp đồng, bao gồm cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý cho việc triển khai chúng.
 • Để cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những hàng hóa, dịch vụ và sự kiện mà bạn đã mua hoặc tìm hiểu trước đó trừ khi Bạn đã chọn không nhận những thông tin đó.
 • Để quản lý các yêu cầu của Bạn: Để tham gia và quản lý các yêu cầu của Bạn đối với chúng tôi.
 • Đối với việc chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạnđể đánh giá hoặc thực hiện một chuyển nhượng kinh doanh (chẳng hạn như một sự sáp nhập, một mua lại).
 • Đối với các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác mà chúng tôi thông báo cho bạn khi chúng tôi thu thập thông tin đó hoặc mà dưới sự cho phép của bạn.

Cơ Sở Pháp Lý cho Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân dựa trên GDPR

Nếu bạn đến từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), cơ sở pháp lý của chúng tôi cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như được mô tả trong Chính sách bảo mật này phụ thuộc vào Dữ liệu Cá nhân chúng tôi thu thập và các mục đích cụ thể mà chúng tôi thu thập thông tin đó.Công ty có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn với cơ sở pháp lý sau đây:
 • Bạn đã đồng ý với việc sử dụng của bạn (ví dụ: khi bạn chấp nhận một giao kèo hoặc các điều kiện dịch vụ của chúng tôi).
 • Xử lý của chúng tôi cần thiết cho việc thực hiện giao kèo với bạn và / hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi bạn tham gia giao kèo.
 • Xử lý của chúng tôi cần thiết để tuân thủ với các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: để tuân thủ với luật thuế).
 • Xử lý của chúng tôi cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba.
 • Bạn đã đồng ý với việc sử dụng của bạn (ví dụ: khi bạn chấp nhận một giao kèo hoặc các điều kiện dịch vụ của chúng tôi).
 • Xử lý của chúng tôi cần thiết cho việc thực hiện giao kèo với bạn và / hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi bạn tham gia giao kèo.
 • Xử lý của chúng tôi cần thiết để tuân thủ với các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: để tuân thủ với luật thuế).
 • Xử lý của chúng tôi cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba.

Quyền Riêng Tư của Bạn

Công ty nỗ lực thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Có nghĩa là chúng tôi sẽ:
 • Cấp cho bạn thông tin bằng cách nào và tại thời điểm nào chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 • Chỉ thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho mục đích được xác định trước và hợp pháp.
 • Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích được xác định và hợp pháp của chúng tôi và chúng tôi sẽ xóa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn sau khi không còn cần thiết.
Công ty cam kết bảo vệ an toàn Dữ liệu Cá nhân của bạn và sử dụng các cơ chế bảo vệ phù hợp để bảo vệ chúng khỏi truy cập trái phép hoặc tiết lộ.

Truyền Thông Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

Chuyển Nhượng Kinh Doanh

Nếu Công ty tham gia một giao kèo mua, bán hàng hoặc chuyển nhượng kinh doanh hoặc tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước trước khi Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển giao và trở thành chủ sở hữu của một Chính sách bảo mật khác.

Yêu Cầu Pháp Lý

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo trung lập khi tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để:
 • Đáp ứng với một yêu cầu pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi gian lận có thể xảy ra hoặc đang xảy ra liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi
 • Bảo vệ an ninh cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

Bảo mật của bạn quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương thích để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Dịch vụ Cá nhân Của Bạn

Bạn có thể xem, truy cập và thay đổi một số thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn.Chúng tôi giữ quyền tiến hành thay đổi Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào, vì vậy hãy kiểm tra nó thường xuyên. Các thay đổi và sửa đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang web. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi trên Chính sách này, chúng tôi sẽ cập nhật ngày cập nhật ở đầu trang của Chính sách Bảo mật này.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
 • Qua email: vz99app@gmail.com
 • Truy cập: https://vz99dangky.com
Một số văn bản này được tạo ra cho một dự án phát triển và được chỉnh sửa để phù hợp với trường hợp."Chính sách Bảo mật mô tả cách thông tin cá nhân được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cũng giải thích quyền lợi và lựa chọn của bạn liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn muốn nói thêm về một số chi tiết cụ thể hoặc có câu hỏi về chính sách này, hãy nói để tôi biết!
VZ99 logo
VZ99 - Sòng bạc và Cá cược Thể thao Hàng đầu Việt Nam
Đăng ký và Đăng nhập ngay để cùng VZ99 chinh phục những chiến thắng lớn!


Liên hệ VZ99 ngay!
(+63) 9696379999
vz99app@gmail.com
Đường dây nóngTelegramgoogle map image
logo list image
Copyright © 2013-2024 vz99 All Rights Reserved